Copyright 2021 - Custom text here
  • БАНКОВИ КРЕДИТИ

  • ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

  • БЪРЗИ КРЕДИТИ

  • ЗАЕМИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

  • МЕЖДУФИРМЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ

  • ПУБЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

 

Представените тук образци от документи и процедури изразяват личното мнение на автора им за тълкуването на правилата и нормите на принудителното изпълнение. Конкретните казуси, често изискват от страните и участниците в процеса различни правни и фактически действия. При всички случаи препоръчвам използването на квалифицирана правна помощ.

Процедурите и образците са предоставени за ваше улеснение. Никоя част от процедурите и образците не може да се публикуват или използват без съгласието на автора!