Copyright 2021 - Custom text here

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ВИКТОР ГЕОРГИЕВ

 

Сметки за заплащане на такси и разноски:

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG13UNCR70001521368206

 

Сметки за заплащане на задължения /Специална/:

  

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG79UNCR70001521368376

 

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ АНИТА СТОЙНОВА

 

Сметки за заплащане на такси и разноски:

 

ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ

BG32PRCB92301048964220

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG51UNCR70001522610674

 

Сметки за заплащане на задължения /Специална/:

 

ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ

BG70PRCB92301048964215 

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG40UNCR70001522610678