Copyright 2021 - Custom text here

За съжаление законотворците от новото 44 то народно събрание затвърдиха традицията, дори законопроекти за изменение на кодекс да се внасят без сериозни мотиви и без оценка за общественото въздействие на предлаганите промени. По-долу предлагам резюме от алтернативния  доклад на Доцент д-р. Красен Станчев за общественото въздействие на предлаганите от БСП по инициатива на г-жа Мая Манолова изменения в ГПК.