Copyright 2020 - Custom text here

Ограничен достъп за външни лица

Уважаеми клиенти,

във връзка с решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение на територията на цялата страна, заповед на Министерството на здравеопазването и предприети мерки срещу разпространението на остри распираторни заболявания, включително и във връзка със случаите на Covid – 19

Въвежда се ограничен достъп за външни лица в кантората на ЧСИ Виктор Георгиев и Анита Стойнова.

Достъпа за външни лица да става след заявка на посочените по-долу телефони, след преценка на необходимостта от физически достъп и с цел избягване на струпване в определен час.

Достъп ще се осъществява при допускане на не повече от двама външни посетители едновременно.

Лица със симптоми на распираторни заболявания няма да се допускат. При контактите със служителите да се спазва препоръчителна дистанция от 1.5 м.

Подаване на документи препоръчваме да извършвате по поща.

Информация по изпълнителните дела може да получавате на телефоните на кантората: За общ. Велико Търново: 062 650629 и 062 588033; За общ. Свищов: 0631 40316

Вашите запитвания може да отправяте на следните електронни пощи: ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ

По електронна поща ще бъдат приемани всички молби и искания от страните, ще бъде даван входящ №. и дата. Ще бъде връщан вх. № на подателя. При нужда от постъпване на оригинален подписан документ ще се дава изрично указание, като се ползва датата и № на подадения по електронна поща.

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

За съжаление законотворците от новото 44 то народно събрание затвърдиха традицията, дори законопроекти за изменение на кодекс да се внасят без сериозни мотиви и без оценка за общественото въздействие на предлаганите промени. По-долу предлагам резюме от алтернативния  доклад на Доцент д-р. Красен Станчев за общественото въздействие на предлаганите от БСП по инициатива на г-жа Мая Манолова изменения в ГПК.