Copyright 2021 - Custom text here

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

 

Представените тук образци от документи и процедури изразяват личното мнение на автора им за тълкуването на правилата и нормите на принудителното изпълнение. Конкретните казуси, често изискват от страните и участниците в процеса различни правни и фактически действия. При всички случаи препоръчвам използването на квалифицирана правна помощ.

Процедурите и образците са предоставени за ваше улеснение. Никоя част от процедурите и образците не може да се публикуват или използват без съгласието на автора!