Copyright 2021 - Custom text here

 

Нашата кантора извършва действия при спазване на местна компетентност по чл. 427 ГПК.

Териториалния обхват на дейността ни е района на Окръжен съд Велико Търново. Той съвпада с територията на административна област Велико Търново и обхваща:

Районни съдилища:

 • Велико Търново;

 • Горна Оряховица;

 • Свищов;

 • Павликени;

 • Елена;

Общини:

 • Велико Търново;

 • Горна Оряховица;

 • Лясковец;

 • Свищов;

 • Полски Тръмбеш;

 • Павликени;

 • Сухиндол;

 • Елена;

 • Златарица;

Местна компетентност

Ние сме компетентни да извършваме действия по принудително изпълнение когато:

 • В района се намира движимото или недвижимо имущество, върху което ще се изпълнява;

 • При изпълнение върху вземане – постоянният адрес или седалището на третото лице е в района;

 • В района е местоизпълнението при изпълнение на определено действие или бездействие;

 • Седалището или постоянния адрес на взискателя е в района и се изпълнява върху парично вземане извън района;

 • Седалището или постоянния адрес на взискателя е в района и се налагат мерки по обезпечаване на изпълнението в друг район /след налагане на възбраните и запори делото се препраща на съдебен изпълнител в района по нахождение на имуществото/;