Copyright 2021 - Custom text here

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

 

Представените тук образци от документи и процедури изразяват личното мнение на автора им за тълкуването на правилата и нормите на принудителното изпълнение. Конкретните казуси, често изискват от страните и участниците в процеса различни правни и фактически действия. При всички случаи препоръчвам използването на квалифицирана правна помощ.

Процедурите и образците са предоставени за ваше улеснение. Никоя част от процедурите и образците не може да се публикуват или използват без съгласието на автора!

Attachments:
Download this file (10v1.doc)10v1.doc[Молба за възстановяване на депозит]14 kB
Download this file (12v1.odt)12v1.odt[Декларация по ЗМИП за действителния собственик на ЮЛ]11 kB
Download this file (obr11v1.doc)obr11v1.doc[Съгласие за последващ купувач]13 kB
Download this file (obr13v1.odt)obr13v1.odt[Декларация за произход на средства по ЗМИП]10 kB
Download this file (obr8v1.doc)obr8v1.doc[Молба за участие в ПП]15 kB
Download this file (obr9v1.doc)obr9v1.doc[Наддавателно предложение]14 kB