Copyright 2021 - Custom text here

 

Цените на нашите услуги са строго съобразени с Тарифата за такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители.  В дейността си се стремим да осъществяваме успешен баланс между ефективно и икономично принудително изпълнение. Въпреки нормативните ограничения ние вярваме, че при ефективно управление на процесите по събиране е възможно да се ограничават разходите за взискателя и тежестта за длъжника.  

 

Attachments:

TARIFA_coment_11042016.pdf

[Тарифа за таксите и разноски с инструкция за прилагане в кантората на ЧСИ 725]

156 kB