Copyright 2021 - Custom text here

 

1. Трябва ли да заплатя такса за събрана сума ако платя в срока за доброволно изпълнение?

 

  •  

Да. Всяко изпълнение на парично задължение след образуване на изпълнителното дело води до задължение за заплащане на такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ. 

 

2. Мога ли да откажа да подпиша призовка връчвана от съдебен изпълнител ?

 

Да можете. Отказа да я подпишете обаче означава и отказ да я приемете. Отказа да подпишете и приемете призовката или съобщението ще Ви лиши от възможност да получите и квалифицирана правна помощ във връзка със съдържанието на документа. Едновременно с това документът по силата на закона ще бъде приложен по делото и приет за връчен със същите правни последици, както и ако го получите. 

 

3. Защо получавам покана за доброволно изпълнение от съдебният изпълнител без да знам, че съм осъден?

 

Ако сте осъден да изпълните парично или друго задължение от съда в производство за незабавно изпълнение, то заповедта на съда ще получите за пръв път от съдебния изпълнител. Това не бива да ви притеснява, защото при всички случаи срокът  да възразите срещу заповедта тече от връчването на заповедта, без значение кой ви я връчва.

 

4. Може ли да бъде възбранено единственото ми жилище?

 

Да може. Съгласно ГПК и тълкувателно решение на ВКС възбраната и дори описа на несеквестируем имот не са незаконосъобразни. Продажба на имота обаче не може да бъде насрочена, нито да бъдете отстранен от имота. 

 

  •